Menu

Aдминистративни услуги и образци на документи

 

С Решение № 704 на Министерски съвет от 5 октомври 2018 г. правителството одобри пакет от мерки за трансформация на модела на административното обслужване.

В изпълнение на РМС №704 публикуваме следната информация за видове предоставени услуги и образци на документи  в Детската градина като образователна институция:

 

  1. Издаване на Удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от Детската градина, извършваща задължително ПУО . / обобщена информация и образец/
  2. 2Издаване на Дубликат на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование в Детската градина. / обобщена информация и образец/
  3. 3Издаване на Удостоверение за преместване на дете от подготвителна група на Детската градина в подготвителна група на друга Детска градина./ образец /