Menu

Педагогически екип

В отглеждането, възпитанието и обучението на децата се грижат 1 директор 16 учители и 15 обслужващ персонал. Педагогическите специалисти  притежават знания, умения, нагласи за творческа работа и потребност от личното развитие и усъвършенстване.

Екипът на ДГ “ Усмивка“ с ентусиазъм и желание работи по посока на превръщане на детската градина в едно  удивително място, изключително приятно и интересно за децата и времето прекарано от тях тук да бъде приказно и необикновено.

Директор: Румянка Радева