ЕКИП на ДГ-2020-2021

ЕКИП на ДГ  „УСМИВКА“

 

За доброто възпитание на децата се грижи високо квалифициран и отговорен екип – от 1 директор, 12 висококвалифицирани учители, 1 медицинска сестра  и отзивчив непедагогически персонал, чиято амбиция е да превърне ДГ  „Усмивка“ в любимо място за всяко дете.

Всеки един член на педагогическия екип притежава допълнителна професионална квалификационна степен. Осигурени са много добри условия за възпитание и образование. Жизнената среда отговаря на изискванията за безопасност, естетика и комфорт. Интериорът и подредбата на групите са съобразени с възрастовите и индивидуални потребности на децата. В подготвителните групи са създадени оптимални условия за доминираща учебна дейност.

 

Директор: Румянка Радева

Медицинска сестра : Нергиз Ахмедова

Основно сграда гр.Опака :

Учители: Диляна Радева – гл.учител

Елиз Мунева – учител

Анелия Неделчева – старши учител / заместник Айтен Юснюева /

Лейля Шабанова – старши учител

Непедагогически персонал: Айлен Идаетова

Ваня Стоянова

Свилен Славов

Радка Стоянова

Красимир Николов

Сграда с.Крепча:

Учители: Теменужка Иванова – старши учител

Антоанета Иванова – старши учител

Анета Русева – старши учител

Надка Трифонова – старши учител

Сабрие Небиева – старши учител

Нелбюл Басриева – учител

Непедагогически персонал: Димитринка Иванова

Айгюл Закирова

Фатме Ахмедова

Севджан Османова

Фирдес Небиева

Сграда с.Г.Градище:

Учители : Назифе Мехмедова – старши учител

Леман Ахмедова – старши учител

Непедагогически персонал: Бедиха Акифова

Калбие Османова