Проект „ Заедно ще успеем“ ЦОИДУЕМ

Проект „ Заедно ще успеем“ , Договор № БС 33.19-1-005/29.09.2020г. сключен с ЦОИДУЕМ

 

ДЕЙНОСТИ:

„Родителски клуб“

 

 

 

 

Дейност:

„Съвместно обучение на родителския клуб и учители“

 

 

Дейност:

Клуб “ Да творим заедно „

 

Дейност:

Клуб „Да играем на театър „