Квалификация

УЧЕБНА 2023 – 2024 г.

м.Януари 2024г. – вътрешноучилищна квалификация – презентация и дискусия „Добри практики при взаимодействие и сътрудничество между педагози, родители и деца“ – педагогически специалисти

м. Януари 2024г. – вътрешноучилищна квалификация – презентация и дискусия „Игри, подпомагащи приобщаващото образование в групата“ – педагогически специалисти

 м.Декември 2023г.  – вътрешноучилищна квалификация – разговор-дискусия „Дейности за осъществяване на гражданско възпитание в ДГ „ – педагогически специалисти

 м. Ноември 2023г. – вътрешноучилищна квалификация – практикум „Използване на електронните учебни ресурси в ДГ“ – педагогически специалисти

м.Октомври 2023г. – вътрешноучилищна квалификация   ,,Формиране на безопасно поведение на децата при настъпване на бедствия” –           педагогически специалисти

13.10.2023г. – 14.10.2023г. – квалификационен курс „ Здравословни и безопасни условия на труд“ – директор

25.09.2023г. – 26.09.2023г. – квалификационен курс  по БДП „ Осигуряване на възпитателно – образователния процес по безопасност на движение по пътищата „ – 1 учител

 

Учебна  2022-2023 година

От 27 – 28. Октомври – обучение по проект „готови за многообразие – Заедно към многообразието“  в хотел „Идол“ гр. Търговище – участват 2 учители

 

От 21 – 22. Октомври 2022 г. – обучение по проект „готови за многообразие – Заедно към многообразието“  в хотел „Идол „ гр. Търговище – участват 2 учители

Учебна  2021-2022 година

От 25 – 27. Август 2022 г. – обучение по проект „готови за многообразие – Заедно към многообразието“  в хотел „Лес „ гр. Разград – участват 5 учители

 

От 09 – 11. Август 2022 г. – обучение в НЦПКПС – гр. Банкя на тема: „Мотивация. Екипност. Лидерство. Контрол на професионалния стрес при управление на образователната институция“.  – участва директора на ДГ

От 04 – 06. Юли 2022 г. – обучение на тема :“ Развитие на компетентността на директора за ефективен мениджмънт в институцията“ в хотел „Империал Ризорт“ – Слънчев бряг – участва директора на ДГ

 

От 04 – 07. Април 2022 г. – обучение по проект „готови за многообразие – Заедно към многообразието“  в хотел „Картуун“ гр. Разград – участват  7 учители от ДГ