Квалификация

Учебна  2022-2023 година

От 27 – 28. Октомври – обучение по проект „готови за многообразие – Заедно към многообразието“  в хотел „Идол“ гр. Търговище – участват 2 учители

 

От 21 – 22. Октомври 2022 г. – обучение по проект „готови за многообразие – Заедно към многообразието“  в хотел „Идол „ гр. Търговище – участват 2 учители

Учебна  2021-2022 година

От 25 – 27. Август 2022 г. – обучение по проект „готови за многообразие – Заедно към многообразието“  в хотел „Лес „ гр. Разград – участват 5 учители

 

От 09 – 11. Август 2022 г. – обучение в НЦПКПС – гр. Банкя на тема: „Мотивация. Екипност. Лидерство. Контрол на професионалния стрес при управление на образователната институция“.  – участва директора на ДГ

От 04 – 06. Юли 2022 г. – обучение на тема :“ Развитие на компетентността на директора за ефективен мениджмънт в институцията“ в хотел „Империал Ризорт“ – Слънчев бряг – участва директора на ДГ

 

От 04 – 07. Април 2022 г. – обучение по проект „готови за многообразие – Заедно към многообразието“  в хотел „Картуун“ гр. Разград – участват  7 учители от ДГ