Групи

ГРУПИ

 

Гр. Опака

Втора група / 4г. и 3г. / деца

Учители: Лейля Шабанова – старши учител

Анелия Неделчева – старши учител / Заместник Айтен Юснюева-учител/

 

ПГ / 6г. и 5г./ деца

Учители: Диляна Радева – главен учител

Елиз Мунева – учител

 

Помощен персонал: Ваня Стоянова

Айлен Идаетова

 

 

 

С. КРЕПЧА

Втора група / 4г. и 3г./ деца

Учители: Надка Трифонова – старши учител

Нелбюл Басриева – учител

 

 

ПГ / 5г. и 4г. / деца

Учители: Антоанета Иванова – старши учител

Сабрие Небиева – старши учител

 

 

ПГ /6г. и 4г. / деца

Учители: Теменужка Иванова – старши учител

Анета Русева – старши учител

 

Помощен персонал: Димитринка Иванова

Севджан Османова

Фирдес Небиева

 

 

 

С. Голямо Градище

Разновъзрастова група / 6г., 5г., 4г. и 3г. / деца

Учители: Назифе Мехмедова – старши учител

Леман Ахмедова – старши учител

 

 

Помощен персонал: Калбие Османова

Бедиха Акифова