гр.Опака

УЧЕБНА 2023 / 2024 г.

Четвърта смесена група / 6 год. и 3 год. деца /

Учители: 

Анелия Неделчева – старши учител

Лейля Шабанова – старши учител 

             

Трета смесена група / 5 год. и 4 год. деца /

Учители: 

Диляна Радева – главен учител

                  Елиз Мунева – учител

Учебна 2022-2023 г.

Гр. Опака

Втора група / 4г. и 3г. / деца

Учители: Диляна Радева – главен учител

                      Елиз Мунева – учител

 

Трета група    /5г./    деца

Учители: Анелия Неделчева – старши учител

Лейля Шабанова –старши учител                                               

 

Помощник възпитатели :  Нурджихан Мустафова

Айсун Аднанва