гр.Опака

 Учебна 2022-2023 г.

Гр. Опака

Втора група / 4г. и 3г. / деца

Учители: Диляна Радева – главен учител

                      Елиз Мунева – учител

 

Трета група    /5г./    деца

Учители: Анелия Неделчева – старши учител

Лейля Шабанова –старши учител                                               

 

Помощник възпитатели :  Нурджихан Мустафова

Айсун Аднанва