с.Крепча

Учебна 2022-2023г.

с. КРЕПЧА

Трета смесена група / 5г.,4г. и 3г./ деца

Учители: Теменужка Иванова– старши учител

Сабрие Небиева – старши учител

 

 

Четвърта  смесена  / 6г., и 4г./ деца

Учители: Надка Трифонова – старши учител

НелбюлБасриева – старши учител

 

 

Помощник  възпитатели : Димитринка Иванова

Сабриие Сеийфи

Бенгинар Селимова