Документи

Учебна 2023-2024 година

ПРОГРАМНА СИСТЕМА ЗА УЧ. 2023-2024

ПРОГРАМА ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ – 2023-2024

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДГ -2023-2024

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕ – 2023-2024

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДГ ЗА УЧ.2023-2024

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ ЗА УЧ.2023-2024г.

Учебна 2022-2023 година

ПРОГРАМНА СИСТЕМА НА ДГ ЗА УЧ. 2022-2023 

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДГ ЗА УЧ. 2022-2023

Правилник за дейността на ДГ- уч.2022-2023

План за работа при COVID 19 за уч.2022-2023

Програма за приобщаване на децата на ДГ за уч.2022-2023

Програма за превенция за ранното напускане на ДГ за уч. 2022-2023

Мерки за повишаване качеството на образование на ДГ за уч. 2022-2023

Учебна 2021-2022 година

ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДГ 2021-2022

Етичен кодекс ДГ – 2021-2022

ПРОГРАМНА СИСТЕМА НА ДГ 2021-2022

Правилник-за-дейността-на-ДГ-уч.2021-2022

Учебна 2020-2021 година

Етичен кодекс на ДГ за уч.2020-2021

Мерки за повишаване качеството на образование- 2020-2021

план за дейността на ДГ за уч.2020-2021 г.

ПЛАН ЗА СИГУРНОСТ НА ДГ ЗА УЧ.2020-2021

План-програма за работа на ДГ в условия на COVID-19

Правилник-за-дейността на ДГ- уч.2020-2021

Програма за приобщаване на децата – 2020-2021

ПРОГРАМНА СИСТЕМА НА ДГ 2020-2021

Стратегия на ДГ за периода 2020 – 2024