Контакти

Детска градина „УСМИВКА

7840 гр. Опака

ул. Съединение 17

Директор – 0899918017
ДГ „Усмивка “ Опака – 0879936272
група с.Крепча – 0876585537
група с.Г.Градище – 0876129377
група с.Люблен – 0876167087

e-mail: cdg_opaka@abv.bg

            info@usmivka-opaka.eu

Вашият коментар или запитване