БДП

Учебна 2023-2024г.

   ДЕЙНОСТИ

          2.“ УЛИЦАТА НЕ Е МЯСТО ЗА ИГРА“ – игри по БДП

1.“ОСТАНИ ЖИВ! „ПАЗИ ЖИВОТА!“

ДГ „Усмивка“ се включи в инициативата на ROADPOL – Дни на безопасност на пътя 16-22.09.2023 г.

„Пресичам безопасно“- практическа ситуация с децата в ДГ „УСМИВКА“ гр.Опака


ПЛАН-ПРОГРАМА-ЗА-ДЕЙСТВИЕ-ПО-БДП – 2023-2024

Учебна 2022-2023г.

“ Улицата не е място за игра „-игри БДП

ПРОВЕДЕНИ ИНИЦИАТИВИ В ДГ „ УСМИВКА „ ГР. ОПАКА

ЗА ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА ДНИТЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ROADPOL

21.09.2022г. – Ден без загинали на пътя!!! Раздаване на листовки с ясно и единно послание от децата към родителите

„ ПАЗИ ДЕТЕТО НА ПЪТЯ “ -инициатива на ДГ „Усмивка“ гр. Опака

21.09.2022г. – Ден без загинали на пътя!!!

„Пресичам правилно“- Практическа ситуация -инициатива на ДГ „Усмивка“ – групи в с. Крепча

ПЛАН – БДП – 2022-2023

ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА ДЕЙСТВИЕ 2021 ПО БДП