БДП

ПРОВЕДЕНИ ИНИЦИАТИВИ В ДГ „ УСМИВКА „ ГР. ОПАКА

ЗА ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА ДНИТЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ROADPOL

21.09.2022г. – Ден без загинали на пътя!!! Раздаване на листовки с ясно и единно послание от децата към родителите

„ ПАЗИ ДЕТЕТО НА ПЪТЯ “ -инициатива на ДГ „Усмивка“ гр. Опака

21.09.2022г. – Ден без загинали на пътя!!!

„Пресичам правилно“- Практическа ситуация -инициатива на ДГ „Усмивка“ – групи в с. Крепча

ПЛАН – БДП – 2022-2023

ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА ДЕЙСТВИЕ 2021 ПО БДП